Gunnar Sunessons bildsamling ©

Folkskolläraren Gunnar Sunesson (1902-1985) var född i Malmö och växte upp på Smedjegatan. Han skaffade under sin studietid en kamera och dokumenterade kvarteren i sitt närområde. Efter student- och lärarexamen fick han tjänst i Kävlinge där han också bosatte sig och stannade hela sitt yrkesverksamma liv. Han var utöver sin lärartjänst ansvarig för folkbiblioteket i Kävlinge. Efter pensioneringen bosatte Gunnar Sunesson sig i Limhamn där han stannade för gott.