Rickard Bengtssons bildsamling ©

Rickard Bengtsson (1947-2021) med intresse att fotografera nästan allt i sin omgivning startade på allvar i slutet av 1960-talet, då den miljö i kvarteret kring Gröne-och Jerusalemsgatorna som han vuxit upp i höll på att försvinna.

Rickard Bengtssons utbildning i historia och konstvetenskap utvecklade hans intresse för och förmågan till att tolka och själv komponera bilder, främst inom fotografins område. När det ursprungliga området kring Caroli kyrka hade försvunnit besökte han 1972-1975 de delar av Malmö som låg utanför Gamla staden, framför allt Lugnet, Södervärn och delvis Östervärn, vars ursprungliga bebyggelse också skulle försvinna och ersättas av moderna komplex. Han hann dokumentera en relativt stor del av dessa områdens äldre miljöer, låt vara att han ibland kom lite för sent.

Fotografierna tog han för att fånga det som var på väg bort och för att hinna uttrycka sin egen barn- och ungdoms historia. De har så att säga en personlig avsändare. Denna dokumentationsiver har sedermera resulterat i en benägenhet att skriva och utge artiklar och böcker i historiska ämnen, framför allt rörande den för det gamla Malmö så betydande och viktiga tulladministrationen.