Baltiska utställningen i Malmö 1914

”Redan på avstånd reste sig det höga vita utsiktstornet med de för en skåning så hemvanda trappstegsgavlarna. Signalen var tydlig. Här är det, den vita sommarutställningen i Malmö, kallad Baltiska utställningen.” Ur ”Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna”.