Om Den Bilden

Bilder av det gamla Malmö har alltid berört mig, väckt frågor och lagt grunden till ett ständigt bildsamlande av främst Malmös centrala delar. Samlingen har fått namnet Den Bilden. Bilderna vittnar om tid som var. Varje plats har sin historia och varje individ som syns i bild har sin speciella förankring i staden. Med det moderna samhällets framväxt förändrades Malmös stadsbild och stadens gamla motiv är viktiga tidsdokument.

Samlingen som består av både foto och vykort har varsamt retuscherats och sparats för att kunna tryckas upp igen. Varje bild har i görligaste mån plats- och tidsbestämts, och i förekommande fall försetts med uppgift om bildens upphovsman. De flesta bilderna i samlingen kan, om så önskas, tryckas upp i större format, se under Så här beställer du. Samlingen är dynamisk eftersom nya bilder tillkommer hela tiden. Söker du någon bild som ännu inte finns i galleriet – välkommen med din fråga!

De gamla bilderna ställer frågor och jag har därför kompletterat bildsamlingen med ett urval böcker om Malmö från Kira förlag. Böckerna finns under kategorin Bokgalleri och beställs på samma sätt som bilderna.

För att få större utrymme för kommunikation och fördjupning finns även min blogg, Malmöblickar, som med utgångspunkt från bildsamlingen på olika sätt reflekterar över då- och nutida Malmö.

Karin Lövgren Nilsson