Kuriosa

Ett gammalt spårvägskort, en öletikett, ett tackkort och liknande lite udda grejer samlas här. De har alla, på ett eller annat sätt, något att berätta om gamla Malmö.