Johanneskolonierna

Gunnar Sunesson med vänner idkar trädgårdsskötsel i sin koloni i början av 1920-talet Johanneskolonierna som låg i närheten av S:t Johannes kyrka bestod av ett sextiotal trädgårdar med kolonistugor och gemensamhetslokaler som utlades 1909.

Fråga om den här bilden:

Johanneskolonierna

Godkänn