Ture Olsson – Axel Sjöberg Malmö

Kabinettsfoto barnporträtt föreställande Ture Olsson signerat fotografen Axel Sjöberg 1908 Ture Olsson var bror till Ebba Olsson ”Ebbas hus” på Snapperupsgatan i Malmö Mer om Ebbas hus se bild 973S

Fråga om den här bilden:

Ture Olsson – Axel Sjöberg Malmö

Godkänn