Hilma Arwidius – C.V. Roikjer Malmö

Kabinettsfoto ateljéfoto föreställande fröken Hilma Arwidius vid okänt årtal, men troligtvis sent 1890-tal Fotograf C. V. Roikjer

Fråga om den här bilden:

Hilma Arwidius – C.V. Roikjer Malmö

Godkänn