Oxie och Skytts härads tingshus

… idag S:t Pauli församlingshem och Dahlgrenska stiftelsen, en stiftelse som med tiden finansierade byggnaden för ”pauvres honteux – blygsamt fattiga” inom staden Vid inflyttningen 1903 bestod hyresgästerna till 90 procent av kvinnor runt 65 år eller däröver Bland blygsamt fattiga ingick inte den lägre arbetarklassen för man skulle ha varit bosatt i Malmö i minst 10 år, betalat skatt och haft en inkomst på minst 400 kronor per år Byggnaden revs 1978 Bildår cirka 1910 Fotograf okänd

Artikelnr: 3038F Kategorier: ,

Fråga om den här bilden:

Oxie och Skytts härads tingshus

Godkänn