Hörnet Föreningsgatan och Majorsgatan

… och Elof Falkenbergs speceriaffär kort för omgestaltningen av kvarteret Klara då Majorsgatans södra del utgick Bildår 1973

Artikelnr: 1672S Kategorier: , ,

Fråga om den här bilden:

Hörnet Föreningsgatan och Majorsgatan

Godkänn