Västergatan

Gamla Väster Västergatan västerut mot Gråbrödersgatan år 1972 Till vänster Mäster Johansgatans mynning Längs gatan Restaurang Syd, Hotell Örnen och Hotell Garni

Artikelnr: 2828s Kategorier: , ,

Fråga om den här bilden:

Västergatan

Godkänn