Paulibron

Paulibron med en av de 14 båglampskandelabrar som uppsattes av Gas-och elektricitetsverket 1901 i Malmös centrala delar – Fotograf Otto Ohm 1901

Artikelnr: 1001s Kategori:

Fråga om den här bilden:

Paulibron

Godkänn