”Morfar och jag”

… tittar på Malmö Bogserbolags båtar vid Smörkontrollen i Malmö inre hamn Bernhard Ohlsson med dotterdottern Karin i början av 1950-talet

Fråga om den här bilden:

”Morfar och jag”

Godkänn