Malmö Inre fyr

… sedd från Skeppsbron Bakom fyren Kockums Mekaniska Verkstad och till höger ”Gängtappen” Kockums kontorsbyggnad Bildår hösten 1977

Fråga om den här bilden:

Malmö Inre fyr

Godkänn