Malmö Frökontor C. V. Svensson & Co

Enligt Malmö Stads Adresskalender 1896 arrenderade grosshandlare C.V. Svensson tomt nr 11 och 12 i kvarteret Aegir för sin verksamhet Malmö Frökontor I adresskalendern för år 1899 finns en uppgift om att Kungliga Postverket nu ägde 2/3 av kvarteret och Frökontorets magasinsbyggnad revs kort före sekelskiftet Därefter påbörjades byggandet av Centralposthuset som invigdes år 1906 Foto Leon Fagercrantz

Artikelnr: 2225S Kategorier: ,

Fråga om den här bilden:

Malmö Frökontor C. V. Svensson & Co

Godkänn