Kungliga skeppet Dannebrogen i Malmö hamn

Kungliga skeppet Dannebrogen på väg in i Malmö hamn på tidigt 1960-tal I bakgrunden syns Kockums varvs byggnader och kranar

Fråga om den här bilden:

Kungliga skeppet Dannebrogen i Malmö hamn

Godkänn