Kanotister

… i Södra Förstadskanalen I fonden kvarteret Anna kort efter rivningarna 1973 I detta kvarter byggdes 1977 parkeringshuset Anna Längst bak i bild Kungsgatan och till höger Kaptensgatan

Fråga om den här bilden:

Kanotister

Godkänn