Jerusalemsgatan 6b

När Carolikvarteren omgestaltades under slutet av 1960-talet och början på 1970-talet försvann Jerusalemsgatan Den bastanta fastigheten 6b i bild bevarades längst för att kunna inhysa rivnings- och byggnadsföretagens stora administrationer medan kvarteren jämnades med marken Bildår 1969

Artikelnr: 1299S Kategorier: , ,

Fråga om den här bilden:

Jerusalemsgatan 6b

Godkänn