Tågfärjan Malmöhus

… vid kaj på Tågfärjestationen i Malmö hamn på 1950-talet

Fråga om den här bilden:

Tågfärjan Malmöhus

Godkänn