Liten spårväxlare

… vid Tågfärjestationen i Malmö hamn i början av 1950-talet

Fråga om den här bilden:

Liten spårväxlare

Godkänn