Fiskehoddorna vid Banérskajen

Fiskehoddor vid Banérskajen en vårvinterdag på 1960-talet

Fråga om den här bilden:

Fiskehoddorna vid Banérskajen

Godkänn