Uti vårsolens glans

Wilhelmine och Hans Beck-Schultz med svärsöner och döttrar år 1919 Kvinnan längst bort i bild är dottern Inger, gift Sixtensson

Fråga om den här bilden:

Uti vårsolens glans

Godkänn