Vänskaper – Hjalmar Gullbergstudier

ISBN: 97891-87875-23-6

Hjalmar Gullberg-sällskapet firar 20 år och ger ut denna skrift på temat vänskap.
Flera av bidragen i boken skildrar skaldens förhållande till några av hans vänner, men även andra infallsvinklar avhandlas. Här behandlas vad som står att läsa om Hjalmar Gullberg i arkivhandlingar i Malmö, hans och andra författares kontakter med Danmark under ockupationstiden och det presenteras en inträngande studie om hur diktarens barndomsupplevelse av övergivenhet har präglat författarskapet.

Inbunden.
235 sidor.

Pris: 160:-

Artikelnr: dbg35 Kategori:

Fråga om den här boken:

Vänskaper – Hjalmar Gullbergstudier

Godkänn