Framtiden börjar i det förflutna

En bok om Malmö stadsbibliotek
Författare: Bo Gentili

Malmö stadsbibliotek öppnade sina portar för kunskapstörstande Malmöbor första gången i december 1905, då i tillfälliga lokaler i Tunneln, en byggnad från 1500-talet. Provisoriet skulle bestå i drygt 40 år intill dess att biblioteket 1946 flyttade in i den tidigare museibyggnaden i Slottsparken. Under 1950- och 60-talen sågs Malmö stadsbibliotek som ett mönsterbibliotek, men efterhand framstod lokalerna som otillräckliga. Den långa striden om Malmös nya huvudbibliotek tog sin början. Skulle biblioteket ligga vid Triangeln eller skulle Slottet i parken förses med en tillbyggnad? Det senare alternativet segrade. I maj1996 kunde statsministern inviga Ljusets kalender,en överväldigande tillbyggnad till det redan existerande biblioteket.

Bo Gentili är bibliotekarie och författare, anställd på Malmö stadsbibliotek sedan 1975. Under åren har han publicerat uppsatser och artiklar om biblioteket. I Framtiden börjar i det förflutna har han i samband med sin pensionering våren 2014 samlat ett urval av dessa. I två nyskrivna uppsatser ser Bo Gentili tillbaka på sin tid som bibliotekarie, samt reflekterar över då- och nutida tendenser i folkbibliotekets Malmö.

Inbunden

Pris: 200 –

Artikelnr: dbg9 Kategori:

Fråga om den här boken:

Framtiden börjar i det förflutna

Godkänn