Fritt ur hjärtat. Med Hjalmar Gullberg på livsresan

Kategori: Bokgalleri

Författare: Lisbeth Nilsson

Hjalmar Gullberg-sällskapet bildades med anledning av diktarens 100-årsdag den 30 maj 1998. Initiativet togs av Lisbeth Nilsson, till yrket sjuksköterska – hon ingick i det arbetslag som vårdade Hjalmar Gullberg under hans sista sjukdomstid – men också en av den svenska litteraturens många kvinnliga entusiaster.

Hjalmar Gullberg-sällskapet presenterar här Lisbeth Nilssons egna minnen av Hjalmar Gullberg och hennes tankar om hans författarskap. Tidigare har Hjalmar Gullberg-sällskapet givit ut texter av diktaren själv samt publicerat uppsatser och artiklar av mestadels akademisk karaktär. Därför är det med särskild glädje som Sällskapet förmedlar en enskild läsares reaktion på en diktare som hon blivit personligt berörd av. Lisbeth Nilssons liv hade varit ett annat om hon inte mött Hjalmar Gullberg. Med sin entusiasm har hon inspirerat många andra att ta del av diktarens verk.

64 sidor

Pris: 90 -
Bild nr: dbg18
Fråga om den här produkten
AddThis Social Bookmark Button