Resan till Yalla

Kategori: Bokgalleri

Boken om kvinnorna på Yalla trappan
Redaktör: Christina Merker-Siesjö

Kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård är ett socialt företag där samhällsnyttan och nyttan för individen går före profiten. Yalla Trappan bildades med initiativ från den idéburna sektorn, ABF Malmö. Företaget bär sina egna kostnader och drivs idag av en ideell förening. Fjorton personer är anställda och flera arbetstränar. 

Yalla Trappan har möjliggjort ett arbetsliv för kvinnor som stod längst från arbetsmarknaden. Det är en ny sorts arbetsplats som förenar delaktighet och medbestämmande med entreprenörskap.
I boken får du läsa kvinnornas egna ord om hur Resan till Yalla har gestaltat sig för dem
och vad Yalla Trappan har för betydelse i deras liv. I korta livsberättelser delar de med
sig av sina liv. Kvinnorna kan kanske vara ett föredöme för många andra i liknande
situation.

Resan till Yalla vill vara en bok full av inspiration till dig som ser människors möjligheter
till utveckling trots dåliga förutsättningar. Du som aldrig ger upp och som tror på att
världen går att förändra i positiv riktning. Du som tror på människors lika värde och på
social hållbarhet. Du som tycker att alla har rätt till ett anständigt liv där du är behövd
och få känna glädjen i en arbetsgemenskap.Boken vill visa att en väg till arbete,
gemenskap och integration är möjlig.

Mjukband

Pris: 129 -

 

Bild nr: dbg2
Fråga om den här produkten
AddThis Social Bookmark Button