Samling inför första maj-tåg

En grupp män inför ett första maj-tåg i Tomelilla någon gång på 1930- eller 1940-talet I gruppen ingår Torsten Nilsson utrikesminister i Sverige 1962-1971 Ur Allan Hanssons släktarkiv

Fråga om den här produkten
AddThis Social Bookmark Button