Gamla idrottsplatsen

Malmö gamla idrottsplats före ombyggnaden inför Baltiska spelen (1914) med tennisbanor och kägelbanor år 1912 – Foto Atelier Jonn Östergatan 41  

Artikelnr: 3635s Kategori:

Fråga om den här bilden:

Gamla idrottsplatsen

Godkänn