Lång väg att gå

Författare: Bo Gentili

När Michel de Montaigne någon gång på 1570-talet satte sig ner för att skriva sin historia fann han att han inte bara berättade den, han skapade den också. Bakom varje bild av sig själv en ny bild, en oändlig räcka av bilder som han hade att välja mellan. Jag tänker mig att man skulle kunna betrakta sitt liv som ett landskap vilket man genomströvar i minnet. Berättelsen om ett liv är bara en av många olika vägar genom detta landskap. Man väljer sin väg. Man väljer inte bara sitt liv, man väljer också berättelsen om sitt liv.

Bo Gentili är född 1947 i Malmö och uppvuxen här. Han är bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek sedan mitten av 70-talet, men också författare. Bo Gentili har publicerat tre diktsamlingar, två samlingar med essäer samt artiklar i tidningar och tidskrifter. 2007 tilldelades han ett pris för sitt författarskap från Samfundet De Nio.

Pris: 100-

Artikelnr: dbg7 Kategori:

Fråga om den här boken:

Lång väg att gå

Godkänn