Annorlunda Malmöhistoria – vykortsvittnen berättar

Författare: Rickard Bengtsson

Kära Mamma! Så här ser tornet ut med sitt afblåsta tak. Vi står just och ser på hur det sviktar, så det faller nog alldeles i kväll.
Malmös historia har skildrats av forskare och skönlitterära författare i väldigt många sammanhang – i monografier, flerbandsverk, arkeologiska specialstudier och memoarer. Gemensamt för framställningarna är bland annat att de är bakåtblickande – författarna har haft facit i handen. I denna bok låter Rickard Bengtsson historien tala för sig själv genom personer som en gång levt och verkat i staden under 1900-talets första hälft. Dessa har inte skrivit ner sina intryck i form av memoarer eller annan tryck litteratur, utan förmedlat dem genom att skriva och skicka vykort som föreställer det de har sett eller upplevt. Avsändarna är i många fall ögonvittnen, men mer eller mindre anonyma – de framträder bara med förnamn. Vissa kort har karaktär av reportagevykort.
Rickard Bengtsson har sedan 1979 publicerat en rad artiklar och böcker med Malmöhistorisk anknytning, främst rörande äldre förhållanden inom tullväsendet ur ett såväl lokalt perspektiv som på riksnivå. Denna bok baserar sig på hans omfattande Malmötopografiska vykortssamling.

Inbunden

Pris: 160 –

Artikelnr: dbg12 Kategori:

Fråga om den här boken:

Annorlunda Malmöhistoria – vykortsvittnen berättar

Godkänn